En amerikansk förlust – Philipp Meyer

Bok – Norstedts, 2015