Resa genom ensamheten – Plura Jonsson

Bok – Norstedts, 2008